KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türk Dili Bölümü

Tümü

Duyurular

Tümü

Haberler

Detay

İLKE VE KAPSAM  

Dil, genel bir tanımla, insanlar arası iletişim ve etkileşimin en gelişmiş aracı; duygu ve düşüncelerin sese ve işaretlere dönüşmüş şekli;  toplumların geçmişten geleceğe uzanan tarihsel rolündeki deneyim olgusunu oluşturan, değiştiren ve geliştiren bir sistemdir. Ünlü dilbilimci Wilhelm von Humboldt; “Dil, düşünceyi tamamlayan, düşünceyi yaratan bir şeydir. Ancak dilini oluşturan, yükselten bir toplum gerçek bir düşünce etkinliği gösterebilir.” derken, dilin oluşturucu, değiştirici ve geliştirici rolüne vurgu yapmış olur. Dilbilimciler ve felsefeciler de benzer görüşler ortaya atarak dil-düşünce ve dil-kültür arasında sıkı ve etkileşimli bir bağın olduğuna dikkat çekerler. Söz konusu görüş ve değerlendirmelerin ışığında düşünüldüğünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü, dili yaşama ve düşünme noktasında kolektif bir bilinç algısı oluşturur ve toplumu var olma serüvenine davet eder.      Bu bağlamda üniversitemizde okutulacak Türk Dili derslerinin amacı; öğrencilere, Türkçenin tarihini, sınırlarını, yapısını ve işleyiş mekanizmasını kavratmanın yanı sıra öğrencilerin duygu, düşünce ve hayal atılımlarını dil ekseninde zenginleştirmek; yazılı ve sözlü anlatım (kompozisyon) becerilerini doğru ve güzel ifade düzleminde yoğunlaştırmak; anadil sevgisi ve bilinci hususlarında farkındalık yaratmaktır. Zira düzgün ve etkin konuşma/yazma becerisine sahip bireyler yetiştirmenin, meslekî yaşamda kendini gerçekleştirme, konumlandırma ve en iyi şekilde ifade etme hususlarına doğrudan katkı sağlayacağı göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir.

...

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı